Вітроенергетика

ВІДДІЛ ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ

Керівник відділу – доктор технічних наук, КУДРЯ Степан Олександрович 

Відділ здійснює фундаментальні та прикладні дослідження в галузі фізико-технічних проблем вітроенергетики з метою:

  • формування перспективних напрямків освоєння енергії вітру;
  • розробки ефективних методів перетворення, стабілізації параметрів електроенергії, що генерується, та використання енергії вітру;
  • автоматизації та оптимізації режимів роботи вітроенергетичних установок і систем;
  • наукового забезпечення розробки, проектування, будівництва та експлуатації вітроенергетичних установок та вітроелектростанцій;
  • всебічного сприяння науково-технічному, соціально-економічному розвитку вітрової енергетики.

На даному етапі виділено два основні напрямки досліджень методів використання вітрової енергії:

  • використання енергії вітру для виробництва електроенергії в комплексі з промисловими електромережами;
  • використання енергії вітру для виробництва електроенергії та виконання механічної роботи в автономних енергосистемах.

Проведено дослідження, які показали, що в України є великі території з високим вітровим енергетичним потенціалом. Встановлені на таких територіях сучасні вітрові електроустановки можуть виробляти електричну енергії з коефіцієнтом використання номінальної потужності 0,30-0,40.

Одним із напрямів роботи Інституту є наукова, технічна та організаційна підтримка будівництва та експлуатації ВЕС в Україні. Фахівці Інституту мають великий досвід комплексного вирішення всіх завдань, що виникають при підготовці проектів будівництва ВЕС.