Колектив

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ:

2019 (на 31.12.2019)

  • Спискова чисельність працівників інституту
199
  • З них жінок
70 (51,7%)
  • Чисельність наукових працівників
69 осіб. (51,2%)
В Інституті працює:
докторів наук 14
кандидатів наук 24
  • Чисельність працівників Інституту, які займають посади керівників та спеціалістів
139
Середній вік працівників:
к.т.н 52,4
д.т.н 64,9
Наукових співробітників 52,2
Загальний 51,7