Перелік публікацій

За 2004–2019 рр. співробітники інституту загалом опублікували 793 статтю у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Співробітники інституту опублікували 27 монографій, 7 навчальних посібників, 23 методичні вказівки і 895 тез доповідей у 32 збірниках матеріалів, у тому числі в 16 збірниках міжнародних науково-практичних конференцій «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті» (до 2014 року – «Відновлювана енергетика XXI століття») і науково-практичної конференції «Відновлювана та воднева енергетика – 2018».

Опубліковано статей:

  • У вітчизняних виданнях – 646
  • У закордонних виданнях – 143
  • У наукових фахових журналах, що входять до міжнародних баз даних – 188

 ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ ІВЕ НАН УКРАЇНИ ЗА 2004-2019 РОКИ: