Гідроенергетика

ВІДДІЛ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ

Керівник відділу — доктор технічних наук, ВАСЬКО Петро Федосійович

Відділ здійснює фундаментальні та прикладні дослідження в галузі фізико-технічних проблем гідроенергетики з метою:

  • аналізу потенціалів та перспективних напрямків освоєння енергії гідроенергетичних ресурсів в Україні;
  • розроблення ефективних методів та систем перетворювання енергії гідроенергетичних ресурсів в електричну енергію;
  • науково-технічного забезпечення розробки, проектування, будівництва та експлуатації гідроелектростанцій.

Рисунок7На даному етапі виділено такі основні напрямки досліджень процесів та методів систем перетворювання енергії гідравлічних потоків:

  • аналітична підтримка стратегії розвитку та реконструкції малої гідроенергетики в Україні;
  • математичне моделювання параметрів, характеристик та режимів функціонування гідроагрегатів зі змінною частотою обертання;
  • розроблення методів та принципів регулювання і керування режимами роботи гідроелектричних об’єктів при пікових навантаженнях в електросистемі;
  • науково-технічне обґрунтування засобів та методів підвищення енергоефективності малих ГЕС, що будуються або реконструюються.

Відділ здійснює науковий супровід державних програм щодо розвитку малої гідроенергетики на період їх виконання. В даний час це розділ  «Мала гідроенергетика» у «Програмі державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики» та розроблення нормативно-технічної бази малої гідроенергетики.

Відділ виконує на замовлення науково-технічний супровід проектування, спорудження та введення в експлуатацію малих ГЕС.

Розроблено:

  • Енергоефективна технологія змінної частоти обертання гідроагрегатів малих ГЕС
  • Система автоматичного моніторингу параметрів електроенергії генераторів малих ГЕС