ЗМІ 2015

Науковцями Інституту відновлюваної енергетики НАН України в 2015 р. здійснювалась робота з пропаганди наукових досягнень та висвітлення науково-дослідної діяльності в ЗМІ, зокрема:

  1. Розміщення публікацій в друкованих ЗМІ:

–   Кудря С. О. Майбутнє – за відновлюваною енергетикою // Новітні технології. − 2015. − № 23. — С. 13. В публікації відзначається, що  особливо перспективними серед джерел альтернативної енергетики є сонячні технології, які дають  можливість забезпечити стабільне електропостачання для будинків і економію енергії. Сьогодні ці системи подешевшали в п’ять разів порівняно з минулими роками. Зазначено   важливість освіти в галузі енергозбереження в зв’язку з тим, що відновлювана енергетика витіснятиме традиційну, насамперед, атомну і вугільну,  що зараз спостерігається  в Європі. Підкреслюється, що розвивати  галузь треба не тільки за рахунок    державної допомоги, необхідно також брати участь в міжнародних проектах. На сьогодні існує багато розробок вітроустановок та геліосистем, але перехід на 100%-ву  відновлювану енергетику  в Україні гальмується лобі на  вугільну і атомну  галузі.

–    Бенменни М. – Европейцы  розвивают возобновляемую  энергетику.  А Украина? // Зеркало недели. − № 13. — С. 9.  В публікації відзначається, що  Україні в зв`язку з військовою, інформаційною і енергетичною агресією слід використовувати  будь-які можливості для зниження  енергетичної залежності,  а також зазначається, що, на жаль, проект Енергостратегії, прийнятий Міненерговугілляпромом, не передбачає  достатньої підтримки розвитку відновлюваної енергетики, існує нагальна необхідність відходу від зацікавленої підтримки окремих видів відновлюваної енергетики. Автором запропоновані необхідні зміни до проекту  № 2010, пов’язані з стимулюванням  виробництва альтернативної електроенергії, встановленням  ринкових тарифів та прийняттям заходів із стимулювання енергоефективності та енергозберження .

  1. Розміщення публікацій в електронних ресурсах ЗМІ:

– Бенменні М. Якою має бути нова Енергетична стратегія України?  [Електронний ресурс] : Європейська правда. — 10 квітня 2015. — Режим доступу https://www.eurointegration.com.ua.  В публікації автор вказує на необхідність розвитку в Україні енергетичних технологій без використання палива, в той час, як у  запропонованому проекті Енергетичної стратегії України – навпаки, увага приділена розвитку паливних енергетичних технологій. Зазначається, що слід звернути увагу на необхідність відходу від зацікавленої підтримки окремих видів відновлюваної енергетики, як це було раніше, а замість цього треба забезпечити розумний і економічно доцільний, виключно в інтересах споживачів та енергетичної безпеки держави, розвиток та використання існуючого потенціалу всіх відновлюваних джерел через створення однакових прозорих, відкритих ринкових інвестиційних умов.

– Бенменні М. Енергетична політика України. Залежність чи безпека? [Електронний ресурс] : Європейська правда. — 16 червня  2015. — Режим доступу  https://www.eurointegration.com.ua. В публікації автор підкреслює, що в той час, коли  рівень споживання енергії в Україні є надмірним,  найголовнішим пріоритетом має стати пропагування енергоефективності та  розвиток відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). Після підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом Україна мусить ставити собі такі цілі, які співставні з цілями ЄС, а також задіяти всі інструменти, щоб змінити радянський енергозатратний менталітет громадян.