Журнал «Відновлювана енергетика»

НАУКОВО-ПРИКЛАДНИЙ ЖУРНАЛ «ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА»

НОВЕ! Веб-сайт журналу — www.ve.org.ua

Заснований у серпні 2004.

Зареєстровано в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України, реєстраційне свідоцтво КВ№9115 від 1.09.2004 р.

1-2016Журнал входить до переліку затверджених постановою президії ВАК України щодо видань для публікації праць здобувачів вчених ступенів від 9 березня 2006 р. №1-05/3.

Згідно з витягом наказу ВАК України від 24.01.2009 року №29 журнал пройшов перереєстрацію і внесений у новий «Перелік наукових фахових видань», у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Постанова ВАК від 10.02.2010 р. №1-05/1.

Зі сторінок журналу Ви дізнаєтесь про останні новини у галузі використання відновлюваних джерел енергії в Україні та в світі, про досвід і нові досягнення вітчизняних науковців у цій сфері, про розробку та впровадження енергозберігаючого обладнання і технологій, про вдосконалення законодавчої та нормативної бази з відновлюваної енергетики та багато іншого.

Варто підкреслити важливість наукової інформації, що  розміщується на сторінках нашого журналу, оскільки вона відкриває широкі можливості для діяльності у галузі використання відновлюваних джерел енергії та плідного міжнародного співробітництва у цьому напрямку. Журнал фаховий, тобто зареєстрований у Вищій атестаційній комісії України.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 • ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
  Кудря С.О. Директор ІВЕ НАНУ, докт. техн. наук, професор
 • ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
  Рєзцов В.Ф. Заст. головного редактора, чл.-кор. НАН України, докт. техн. наук, професор
 • ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ
  Басок Б.І. Чл.-кор. НАН України, докт. техн. наук, професор
 • Бєкіров Е.А. Докт. техн. наук, доцент
 • Васько П.Ф. Докт. техн. наук, ст. наук. співробітник
 • Головко В.М. Докт. техн. наук, професор
 • Гусєв О.Л. Гол. ред. міжн. наук. журналу «Альтернативная энергетика
 • и экология» (Росія)
 • Долінський А.А. Академік НАН України, докт. техн. наук, професор
 • Карп І.М. Академік НАН України, докт. техн. наук, професор
 • Кулик М.М. Академік НАН України, докт. техн. наук, професор
 • Мацевитий Ю.М. Академік НАН України, докт. техн. наук, професор
 • Мислович М.В. Докт. техн. наук, професор
 • Павлов В.Б. Докт. техн. наук, ст. наук. співробітник
 • Пребен Маегаард. Директор “Nordic Folkecenter for Renewable Energy”( Данія)
 • Собчук Г.А. Докт.техн. наук (Польша)
 • Стогній Б.С. Академік НАН України, докт. техн. наук, професор
 • Троциковски Т. Докт.техн. наук (Польша)
 • Фіалко Н.М. Чл.-кор. НАН України, докт. техн. наук, професор
 • Халатов А.А. Академік НАН України, докт. техн. наук, професор
 • Шидловський А.К. Академік НАН України, докт. техн. наук, професор
 • Шмідт Д. Др. (Німеччина)
 • Юрченко О.М. Докт. техн. наук, ст. наук. співробітник
 • Яндульський О.С. Докт. техн. наук, професор

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
Суржик Т.В. Вчений секретар ІВЕ НАНУ канд. техн. наук

 

Міжнародна редакційна рада

· Гусєв О.Л. Гол. ред. міжн. наук. журналу «Альтернативная энергетика и экология» (Росія)

· Пребен М. Директор “Nordic Folkecenter for Renewable Energy”( Данія)

· Собчук Г.А. Докт. техн. наук (Польша)

· Троциковски Т. Докт. техн. наук (Польша)

· Шмідт Д. Пров. наук. співробітник (Німеччина)

 

Адреса редакції:

Інститут відновлюваної енергетики НАН України

вул. Червоногвардійська 20-а, к. 202, м. Київ, 02094

Тел.: (044) 537-26-57, 206-28-09

Тел./факс: (044) 537-26-57

E-mail:  magazine.ive@gmail.comschek@meta.ua